Privacyverklaring

Pschorr BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Pschorr BV
Pschorr BV
Beukelsdijk 105A Rotterdam
info@pschorr.info

Persoonsgegevens

Deze site verwerkt uw  persoonsgegevens op het moment dat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Pschorr BV verwerkt:

Voor- en achternaam, e-mailadres en IP-adres
Wanneer u een reactie achterlaat op de website dan worden uw voor- en/of achternaam, e-mailadres en IP-adres verwerkt en opgeslagen.

Gegevens over uw activiteiten op de website
De gegevens over uw activiteiten op de website worden verwerkt door Google Analytics. Het IP-adres is geanonimiseerd waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om u als persoon te identificeren. Pschorr BV deelt deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google.

Verwerkingsdoel persoonsgegevens

Pschorr BV analyseert het surfgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op de voorkeuren van de gebruikers van de site.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reacties
Voornaam, Achternaam, E-mailadres en IP-adres worden onbeperkt bewaard.
Wanneer u een reactie achterlaat op onze website worden uw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat deze reactie wordt verwijderd.

Om uw gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met info@pschorr.info. Pschorr BV reageert uiterlijk binnen 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De site verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Pschorr BV gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren.

Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pschorr BV.

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Pschorr BV een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Pschorr BV van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pschorr.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stuurt Pschorr BV een e-mail naar het opgegeven e-mailadres ter verificatie. Daarna wordt een extract van de persoonsgegevens gestuurd en/of worden deze verwijderd. Pschorr BV reageert uiterlijk binnen 30 dagen op verzoeken tot inzage of verwijdering van persoonsgegevens.

Beveiliging

Pschorr BV heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij aanwijzingen van misbruik of vragen, wordt u verzocht contact op te nemen via info@pschorr.info.

Disclaimer

Pschorr BV is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.